Laceworld  SRL, avand CIF 21973023, Nr. Reg. Com. J12/2799/2007   si sediul in Str. A. Vlaicu nr 60 Cluj-Napoca, tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.

 Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță și sunt stocate doar pe servere localizate in Romania. Sistemul de backup / disaster recovery este securizat si este situat în Romania si Uniunea Europeana/Spațiul Economic European .

1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania Laceworld sales, adresa de corespondență fiind office@laceworld.ro sau adresa sediului Str. A. Vlaicu nr 60 Cluj-Napoca, in atentia Responsabilului pentru Protectia Datelor.

2. Incepând cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: office@laceworld.ro

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a produselor comandate online. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

4. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail,  detaliile privind comenzile transmise către subscrisa.

5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de Laceworld Sales SRL să prelucreze datele în numele și pe seama sa. Cu toate acestea, Laceworld Sales SRL rămâne operatorul datelor dumneavoastră. Astfel, este posibil sa transmitem datele către autorități publice, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii, împuterniciți cu sediul in Romania (precum operatori de telecomunicatii, furnizori de servicii de datacenter samd.)/Uniunea Europeana/ Spatiul Economic European.

6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării si pentru indeplinirea oricaror obligatii legale.

7. Pentru îndeplinirea anumite obligații legale (cum ar fi obligațiile evidență de contabilă și raportare fiscală, arhivare etc.), durata prelucrării variază și ea în funcție de obligația legală incidentă. Incepând cu data de 25 mai 2018, informații despre durata prelucrării datelor dumneavoastră pot fi obținute la următoarea adresă de e-mail: office@laceworld.ro.

8. Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.

9. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi datele de identificare in cazul persoanelor juridice sau nume, prenume și adresă in cazul persoanelor fizice) vă va împiedica să plasați o comandă.

10. Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

11. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.

12. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.

LISTA TUTUROR DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ODATĂ CU ADOPTAREA ȘI IMPLEMENTAREA GDPR

Prin urmare, în calitate de client Laceworld  SRL, aveți următoarele drepturi:

- DREPTUL LA INFORMARE - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

- DREPTUL LA RECTIFICARE - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

- DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

- DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII - puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;

- DREPTUL DE OPOZIȚIE - vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

- DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

- DREPTUL DE A DEPUNE PLâNGERE - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

- DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMANTULUI – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;

- DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNOR DECIZII AUTOMATE SAU PROFILARE SUPLIMENTARE AFERENTE DECIZIILOR AUTOMATE - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail office@laceworld.ro sau prin transmiterea unei solicitari scrise pe adresa Laceworld  SRL, Str. A. Vlaicu nr 60 ap 25 Cluj-Napoca, jud Cluj, in atentia Responsabilului pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

In functie de modalitatea in care ati transmis solicitarea, veti primi un raspuns in termenul legal utilizand modalitatea prin care ati transmis solicitarea sau prin modalitatea de raspuns pe care ati solicitat-o in cadrul solicitarii, la alegerea Laceworld  SRL. In toate cazurile aveti obligatia de a va asigura ca puteti primi raspuns utilizand datele de contact furnizate in solicitarea dvs. sau colectate impreuna cu solicitarea dvs., Laceworld  SRL fiind exonerat de raspundere in situatia in care raspunsul la solicitarea dvs. nu poate fi transmis catre dvs. sau receptionat de catre dvs.